UNTUKMU SAUDARAKU...
12:46 PM | Author: mohd daud bin hassan
Individu adalah komponen terkecil penyusun masyarakat, Dia memegang peranan penting dalam menentukan perjalanan dan bentuk masyarakat itu sendiri. Oleh kerana itu, yang menjadi tonggak dalam gerakan kita adalah individu, kemudian keluarga, dan akhirnya masyarakat. Maka perbaikilah dirimu terlebih dahulu, kemudian serulah orang lain ke jalan kebaikan. Kerana terwujudnya peribadi-peribadi yang benar-benar mukmin akan membuka banyak peluang untuk berjaya. Inilah karakteristik Islam yang paling menonjol, iaitu pembentukan peribadi islami {takwin asy-syakhshiyab al-islamiyyah). Walau jumlah orang yang memusuhi Islam sangat banyak, namun jika kita dapat mengajak satu orang dari mereka dalam setiap hari agar mahu bergabung dalam dakwah islamiah, maka perlahan tapi pasti kita telah mengelakkan mereka dari kehinaan jahiliah menuju kemuliaan di bawah naungan cahaya Islam. Bukankah ini adalah tujuan dakwah? Bukankah mencari pengikut dengan cara seperti ini adalah tindakan yang bijaksana dan akan membuahkan hasil yang jelas? Tugas kita adalah meluruskan pendapat umum yang salah terhadap Islam. Jika individu boleh menjadi baik, maka masyarakat pun akan menjadi baik, dan dengan sendirinya Islam akan berdiri tegak. Dalam jamaah dakwah islamiah sendiri, kita mengadakan suatu program yang kita sebut dengan projek al-akh al-wahid, iaitu setiap anggota berjanji dan berusaha untuk mengajak setiap anggota baru dalam satu tahun. Tidak seorang pun diperbolehkan menunda-nunda waktu, kerana perputaran waktu adalah bahagian dan pengubatan dan pembentukan (at waqtu juz'un minal 'ilaj wat takwin). Sehari dalam kehidupan individu adalah setahun dalam kehidupan umat. Umat yang memahami akan hakikat kehidupan, mereka tidak akan pernah mati. Ini semua akan bergantung pada para da'ie dalam memandang kesucian dan kepentingan risalah dakwah serta bergantung pada pengorbanan para da'ie baik harta, tenaga, mahupun waktu. Yang perlu diperhatikan oleh para da'ie pada masa pembentukan (fase takwiniyab) adalah memberikan uswah hasanah, bertujuan menampilkan di hadapan masyarakat gambaran nyata tentang Islam. Ini harus dilakukan dengan kemantapan Kiat Memikat Objek Dakwah iman, pemahaman yang meluas, dan bertoleransi dalam masalah-rnasalah khilaf dan furu. Metod dakwah haruslah secara tadarruj (bertahap), sebagaimana firman Allah swt., "Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat." (Asy-Syu'ara: 214) "Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. " (Al-Hijr: 94) "Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, kerana sesungguhnya mereka telab dianiaya. Sesunggubnya Allah benar-benar Maha kuasa menolong mereka itu." (Al-Hajj: 39) Dari anasir jahiliah, Rasul menghasilkan pasukan hidayah. Dari anasir hidayah, Rasul menaklukkan negeri-negeri thaghut. Di jalan itulah, Rasul meletakkan sistem dakwahnya.
.JIHAD-“SUNNAH RASULULLAH YANG DI TINGGALKAN”
12:24 PM | Author: mohd daud bin hassan

Salam JIHAD buat semua sahabat-sahabat yang di kasihi Allah sekalian. Pertama kali memilih tajuk ini ntuk di muatkan dalam entri blog kali ini membuatkan terdetik di hati ini ingin berkongsi nya bersama sahabat sekalian.

JIHAD-“SUNNAH RASULULLAH YANG DI TINGGALKAN”.

Firman Allah SWT dalam surah AT-TAUBAH ;ayat 111 yang bermaksud ;Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin ,baik diri mahupun harta mereka dengan memberikan syurga untuk mereka.Mereka berperang di jalan Allah,sehingga mereka membunuh atau terbunuh (sebagai)janji yang benar dari Allah di dalam Taurat ,Injil dan Al-Quran.Dan siapakah yang lebih menepati janji nya selain Allah?Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu,dan demikian itulah kemenangan yang agung.

JIHAD menurut tafsiran DR.SAID RAMADHAN AL-BUTTI ialah mencurahkan tenaga pada jalan Allah dan menegakkan masyarakat Islam .Memberikan tenaga melalui peperangan ADALAH SEBAHAGIAN DARINYA.Adapun tujuan dan matlamat utama JIHAD adalah untuk menegakkan masyarakat Islam dan membentuk DAULAH ISLAMIAH.yang sebenar.

Sahabat-sahabat sekalian,kini ramai dari kalangan masyarakat sekarang yang salah faham mengenai pengertian JIHAD.Ada dikalangan kita yang menganggap bahawa JIHAD hanya dengan mengangkat senjata semata-mata.Ada juga yang menganggap jihad tidak relevan pada zaman moden ini.Dan ada juga yang menganggap jihad sebagai lambang keganasan dan Nabi tidak pernah menggunakan kekerasan dalam berdakwah.

Sahabat yang budiman,seandainya kita tahu bahawa JIHAD sebenarnya berkembang selari dengan perkembangan zaman dan teknologi.Jika pada zaman Nabi dan para sahabat JIHAD adalah berperang dengan musuh-musuh yang cuba memerangi Islam kini,JIHAD pada zaman sekarang adalah lebih mudah dilakukan seandainya kita fahami.

Antara contoh-contoh JIHAD pada masa kini ialah :

1)Membeli kamera,telefon bimbit mudah alih ,komputer dan pelbagai lagi alat teknologi yang bernilai ribuan ringgit

dan digunakan untuk kebaikan umat Islam dan agama Islam serta berdakwah ke jalan Nya.

2)Menyumbangkan harta,tenaga dan masa bagi menjayakan program-program berbentuk dakwah dan kebaikan umat

Islam.

3)Membayar yuran DPMM dengan niat agar digunakan bagi menjayakan program-program ilmiah dan ukhwah serta

taqarrub kepada Allah.

4)Menginfakkan sebahagian harta ke dalam dana syaqah PMRAM supaya generasi yang akan datang dapat

memanfaatkan syaqah tersebut untuk memudahkan kerja-kerja dakwah.

5)Bersama-sama dengan persatuan dalam menyeru kepada ma’ruf dan mencegah kepada kemungkaran.

6)Jika kita tidak mampu untuk menyumbangkan harta yang banyak,maka cukuplah dengan kita membantu mas’ul-

mas’ul program yang berbentuk dakwah dan ilmiah walaupun sekadar mempromosikan melalui YM dan

mengedarkan iklan serta mengasihani dan meringankan beban mereka.

Sahabat-sahabat,sedar ataupun tidak yang sebenarnya Allah telah pun menerangkan kepada kita tentang hukum bagi sesiapa yang meninggalkan JIHAD di dalam surah AT-TAUBAH ayat 38-39 yang bermaksud:

“Wahai orang-orang yang beriman!!Mengapa apabila dikatakan kepada kamu ,berangkatlah (untuk berperang)di jalan Allah “kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu?Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat??Padahal kenikmatan hidup di dunia ini (jika di bandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit.Jika kamu tidak berangkat (untuk berperang),nescaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain dan kamu tidak akan merugikan nya sedikit pun.Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu.

Dengan ini sahabat-sahabat,dapat lah kita menilai intipati tentang JIHAD yang mana ianya amatlah di tuntut oleh syara’iaitu dengan niat yang ikhlas tanpa mengharapkan apa-apa balasan,maka tidak cukup jika kita membantu dan menginfakkan harta atas dasar kasihan dengan rakan karib di samping tidak melanggar arahan dari pemerintah dan keluar dari batasan syara’.

Wallahua’lam………………